Co warto odwiedzić podczas pobytu w Kanadzie?

Kanada to przede wszystkim piękno wspaniałej nie zanieczyszczonej przyrody. Dużą ilość parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz ośnieżonych zimą gór sprawia iż turystyka piesza, narciarstwo, wioślarstwo czy wyprawy rowerowe to jedne z najpopularniejszych sposobów spędzania czasu wolnego przez Kanadyjczyków i turystów. Warto też odwiedzić Kanadę ze względu na jej duże bogactwo kulturowe i przywiązanie do sztuki. Kanada to również wielkie metropolie takie jak Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec i inne stanowiące centrum finansowe, edukacyjne i kulturalne kraju. Ponadto mała gęstość zaludnienia sprawia, iż jest to swojego rodzaju oaza spokoju, pozbawiona większych problemów społecznych. Regiony turystyczne: Na obszarze Kanady można wyróżnić 6 regionów turystycznych: Atlantycki, Quebec, Ontario, Prerii, Kordylierów i Północny.

Region Atlantycki

Region Atlantycki obejmuje prowincje: Nową Fundlandię, Nową Szkocję, Nowy Brunszwik i Wyspę Księcia Edwarda. Północna i zachodnia część regionu jest wyżynna (Appalachy Północne), na pozostałym obszarze dominują niziny. Linia brzegowa jest silnie rozczłonkowana (liczne fiordy i zatoki z plażami). Głównym ośrodkiem gospodarczym i turystycznym regionu jest Halifax położony na wschodnim wybrzeżu Nowej Szkocji. Miasto zostało założone w 1749 r. dzięki czemu można podziwiać zabudowę głównie z przełomu XIX i XX w. W mieście Louisbourg na wyspie Cape Breton, zobaczyć można największą w Kanadzie zrekonstruowaną osadą francuską z XVIII w. Pozostałości starego osadnictwa francuskiego zachowały się m.in. w Annapolis Valley, Caraquet i Village Historique Acadien (skansen z okresu 1780-1880 r.). Osadnictwo szkockie przetrwało w wielu miejscowościach Nowej Szkocji. Szczególną sławą cieszy się Cavendish na Wyspie Księcia Edwarda, w którego pobliżu znajduje się dom z końca XIX w., znany jako dom Ani z Zielonego Wzgórza — bohaterki powieści Lucy Maud Montgomery, a także Charlottetown.

Ze względu na zimne wody oceaniczne oraz częste mgły, uprawianie kąpieli morskich w omawianym regionie jest ograniczone głównie do południowego wybrzeŜa Zatoki Św. Wawrzyńca i Wyspy Księcia Edwarda, co wiąŜe się z oddziaływaniem ciepłego Prądu Zatokowego. Większość nadmorskich miejscowości ma charakter wsi rybackich i jest licznie odwiedzana przez turystów głównie dzięki walorom widokowym. NaleŜą do nich m.in. Peggy’s Cove, Chester, Ross Farm, Mahone Bay, Lunenburg i St. Andrews. Atrakcję turystyczną stanowią parki narodowe, zwłaszcza Gros Morne, Terra Nova, Cape Breton Highlands, Salmonier oraz Prince Edward Island.

Quebek

Region ten obejmuje prowincję Quebec, która zajmuje większą część półwyspu Labrador oraz południowo-wschodnią część doliny Rzeki Św. Wawrzyńca. Przeważa tu krajobraz wyżynny, tylko na północnym wybrzeżu występują niziny. Około 4/5 ludności stanowią Kanadyjczycy pochodzenia francuskiego. Głównymi miastami regionu, a zarazem największymi ośrodkami ruchu turystycznego są Quebec i Montreal.

Quebec – stolica prowincji, został założony w 1608 r. na terenie wioski indiańskiej. Wkrótce stał się ośrodkiem francuskiej kultury i handlu, a od 1663 r. oficjalną stolicą kolonii francuskiej – Nowej Francji. W XIX w. był stolicą Kanady. Jest podobny do starych miast europejskich (znajdują się w nim m.in. mury obronne). Do najważniejszych zabytków należą:

 • cytadela (pierwsza połowa XIX w.)
 • budowle Starego Górnego Miasta i Starego Dolnego Miasta, zwłaszcza:
  ratusz, bazylika Notre Dame, w klasztor Św. Urszuli i seminarium, katedra Trójcy Świętej i kościół Notre Dame des Victories oraz hotel Chateau de Frontenac. W Parć d’Esplanade odbywają się każdego roku główne imprezy zimowego karnawału.

Montreal – położony na wyspie Montreal, przy ujściu rzeki Ottawa do Rzeki Św. Wawrzyńca, jest głównym ośrodkiem przemysłowym, handlowym, finansowym i kulturalnym Kanady. Około 70% mieszkańców jest pochodzenia francuskiego. W czasach poprzedzających kolonizację europejską tutejsze tereny należały do indiańskich szczepów Algonkinów, Huronów i Irokezów. W 1642 r. misjonarze francuscy założyli tu misję, wokół której rozwinęło się miasto. Szybki rozwój miasta nastąpił pod koniec XIX w. Towarzyszyło mu osiedlanie się napływowej ludności z krajów europejskich, zwłaszcza Żydów. W 1976 r. odbyły się tu igrzyska olimpijskie. Nad miastem dominuje wzgórze Mont Royal, na którym założono wielki park. Znajdują się tu liczne zabytki, m.in.

 • seminarium St. Sulpice
 • neogotycka katedra Notre Dame
 • domy i budowle użyteczności publicznej z XVIII – XIX w. (np. Calvet House)

Mieści się tu również Uniwersytet McGilla – jeden z czołowych uniwersytetów Kanady. Atrakcją Montrealu są muzea i galerie sztuki (zwłaszcza Muzeum Sztuki Ludowej, Galeria Sztuk Pięknych), a także miejscowe metro, które pełni funkcję rozległego, podziemnego miasta.

Obszarem o dużych walorach wypoczynkowych są Góry Laurentyńskie – położone na północ od Montrealu i Ouebecu. Do znanych stacji narciarskich i ośrodków sportów wodnych (liczne jeziora) należą tu m.in. Mont-Gabriel, Mont Tremblant, Sainte Agathe des Monts. Atrakcyjnym krajobrazem odznaczają się okolice fiordu Saguenay oraz klifowe wybrzeża półwyspu Gaspe. W północno-wschodniej jego części znajduje się park narodowy Forillon. Głównym ośrodkiem ruchu turystycznego jest nadmorska miejscowość Perce.

Ontario

W skład regionu wchodzą obszary prowincji Ontario. W większości wyżynne, zajmują środkową część Kanady, od Wielkich Jezior na południu po Zatokę Hudsona na północy. Zamieszkuje je ludność głównie pochodzenia anglosaskiego – potomkowie „lojalistów” ze Stanów Zjednoczonych i emigrantów z Wysp Brytyjskich. Ontario jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo regionem Kanady, a jego południowe obszary stanowią najsilniej zurbanizowane tereny w kraju. Do głównych ośrodków miejskich należą Toronto i Ottawa.

Toronto – położone nad Jeziorem Ontario, jest największym miastem Kanady oraz jednym z jej głównych ośrodków przemysłowych, handlowych, komunikacyjnych i kulturalnych. W XVII w. istniała tu osada Indian Irokezów, która w 1720 r. została przekształcona przez Francuzów w faktorię handlu futrami i misję. W 1904 r. wielki pożar zniszczył znaczną część miasta. Jego odbudowie towarzyszył intensywny napływ imigrantów, głównie z krajów anglosaskich. Na uwagę zasługują:

 • monumentalna, zbudowana w 1975 r. wieża radiowo-telewizyjna CNN Tower, będąca
  najwyższym tego typu obiektem na świecie (533 m wys.). W szczytowej części znajduje się restauracja i punkt widokowy
 • budowle reprezentacyjne z XIX i XX w., m.in. parlament, uniwersytet i ratusz
 • muzea i galerie sztuki np. The Royal Ontario Museum (dzieła sztuki chińskiej, egipskiej,greckiej i rzymskiej, kolekcja wyrobów indiańskich i eskimoskich) oraz Art Gallery of Ontario (zbiory malarstwa od XIV w., kolekcja rzeźb współczesnych)
 • Black Creek Pioneer – skansen budownictwa wiejskiego z XIX w.
 • park wypoczynkowy Ontario Place
 • Wonderland – kanadyjski Disneyland, zbudowany w 1981 r.

W Toronto odbywają się corocznie liczne imprezy folklorystyczne. Szczególną sławą cieszy się Mariposa — festiwal muzyki ludowej oraz Carabama — indiańskie święto ludowe.

Ottawa – leży nad rzeką Ottawą. Powstała w 1826 r. jako osada wojskowa, a w 1858 r. została stolicą Kanady. Główną arterią wodną miasta jest kanał Rideau, łączący rzekę Ottawę z jeziorem Ontario. Do obiektów wartych zobaczenia należą:

 • zespół neogotyckich gmachów parlamentu
 • neoklasycystyczne budynki National Research Council i Rideau Hali
 • miejscowe muzea sztuki np. Narodowa Galeria Kanady, Narodowe Muzeum Nauki,

Kanadyjskie Muzeum Wojny i Kanadyjskie Muzeum Narciarstwa. Wielkim wydarzeniem w życiu Ottawy jest Święto Wiosny – festiwal folklorystyczny, obchodzony w maju każdego roku. Miasto jest wówczas udekorowane kwiatami. Jedną z największych atrakcji turystycznych omawianego regionu, a także całej Kanady, jest zachodnia część wodospadu Niagara, zwana Canadian Falls lub Horseshoe Falls. Głównym centrum ruchu turystycznego jest tu miejscowość Niagara Falls. Do licznie odwiedzanych miast należy też Stratford, słynne dzięki organizowanym w nim festiwalom szekspirowskim, Kingston – zabytki architektury wiktoriańskiej z pierwszej połowy XIX w. oraz Marrisburg – rekonstrukcja osady z XIX w. Region Ontario ma dogodne warunki do rozwoju narciarstwa, turystyki pieszej oraz sportów wodnych. Jest również interesujący dla miłośników przyrody, głównie dzięki licznym terenom chronionej fauny i flory (parki narodowe Georgian Bay Islands, Point Pelee, Pukaskwa oraz prowincjonalne Algonquin, Ouetico i in.). Na jego atrakcyjność wpływa także wyjątkowy koloryt krajobrazów w porze jesiennej, związany z czerwienią liści klonów.

Region Prerii

Region Prerii obejmuje prowincje Manitoba, Saskatchewan oraz większą część Alberty. Przeważającym typem krajobrazu są tu płaskie lub faliste równiny, pokryte na północy lasem i tundrą, na południu zaś zajęte przez pola uprawne, które zastąpiły niemal całkowicie naturalną roślinność stepową. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora polodowcowe (Winnipeg, Athabaska, Winnipegosis, Jezioro Reniferowe, Saskatchewan i inne). Prerie odznaczają się silnie zróżnicowaną strukturą etniczną ludności. Oprócz Anglików, Irlandczyków i Szkotów mieszkają tu pokaźne grupy Niemców, Ukraińców, Skandynawów, Holendrów i Polaków.

Penetracja turystyczna omawianego regionu jest w znacznym stopniu uwarunkowana istnieniem połączeń komunikacyjnych, które w północnej jego części są niemal wyłącznie ograniczone do transportu lotniczego. Większe skupiska ludności miejskiej powstały w południowej części regionu. Do licznie odwiedzanych naleŜą m.in. Glacier, Banff, Jasper, Yoho, Kootenay, Mount Revelstoke, Waterton Lakes. Między parkami Banff a Jasper biegnie Banff-Jasper Highway – droga krajobrazowa prowadząca przez szczególnie malownicze rejony Gór Skalistych. Z walorów widokowych słynie również Alaska Highway. Górski krajobraz Kordylierów urozmaicają liczne jeziora polodowcowe i głębokie doliny rzeczne mające często charakter kanionów. Znane są zwłaszcza kaniony w parku narodowym Nahanni, w górach Mackenzie oraz kaniony rzek Fraser i Thompson w Górach Nadbrzeżnych. Słynna jest także dolina Okanagan, w której leżą liczną rezerwaty Indian oraz Skeena, stanowiąca w przeszłości ważny szlak handlowy. Spotkać tu można liczne totemy indiańskie (w miejscowościach: Ksan, Kitwanga). Region odznacza się szczególnie dogodnymi warunkami do rozwoju turystyki zimowej, zwłaszcza narciarstwa. Do głównych ośrodków sportów zimowych należą: Banff, Jasper, Revelstoke, Golden i Kimberley. Dzięki ocieplającym wpływom Prądu Północnopacyficznego możliwe są również kąpiele morskie. Większość nadmorskich miejscowości wypoczynkowych leży w południowej części wybrzeża. Należą do nich m.in. Victoria,

Parksville i Oualicum Beach

Zainteresowaniem turystów cieszą się takŜe miejscowości połoŜone w najdalej na północ wysuniętej części Kordylierów, wśród nich m.in. Dawson – miasto z okresu gorączki złota oraz Whitehorse – znane głównie dzięki unikatowej budowli jaką jest miejscowa katedra drewniana Old Log Church wzniesiona w 1900 r.

Region Północny

Region ten obejmuje kontynentalną i wyspiarską część Terytoriów Północno-Zachodnich. Odznacza się surowym klimatem, który stanowi główny czynnik ograniczający jego aktywizację gospodarczą i penetrację turystyczną. Jest to kraina prawie nie zamieszkana. Wśród żyjącej tu ludności (kilkadziesiąt tysięcy osób) większość stanowią Eskimosi i Indianie.

Stolicą regionu jest Yellowknife, będące także bazą wypadową dla wycieczek turystycznych (głównie samolotowych) do odległych rejonów kanadyjskiej Arktyki. Samolotowe podróże turystyczne są również organizowane z Frobisher Bay, które leży w południowej części Ziemi Baffina. Ich celem jest zwłaszcza park narodowy Auyuittuq, położony we wschodniej części wyspy.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Użytkownicy trafili tutaj dzięki frazom:

 • co warto zobaczyc w kanadzie
 • Zatoka Hudsona
 • kanada co warto zobaczyć

Comments are closed.